Op woensdag 13 februari 2019 zijn in heel België stakingen gepland!

Hierdoor is het mogelijk dat afzenders/ontvangers van uw goederen gesloten zijn. Daarnaast kunnen gehele industrieterreinen afgesloten worden en onbereikbaar zijn.
Dit kan gevolgen hebben voor uw zendingen.

Voor alle vertrekken geldt dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade ontstaan door vertraging, of het niet leveren door de protesten/stakingen.
We verzoeken u daarom vriendelijk om goed met de Belgische ontvanger/afzender af te stemmen of zij verwachten hier hinder van te ondervinden.
Bij twijfel raden we aan de opdracht een dag eerder of later uit te laten voeren.

Ook voor leveringen naar Frankrijk, waarbij België uiteraard als doorvoerland dient, is het mogelijk dat onze chauffeurs vertraging gaan oplopen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Hopelijk zal de overlast tot een minimum beperkt worden.<